Leerlingenraad

Wat is er logischer dan degenen om wie het in ons onderwijs gaat, actief te betrekken en medezeggenschap te geven bij allerlei schoolse zaken. Daarom is er voor onze kinderen een leerlingenraad.

Wat is een leerlingenraad?

Een leerlingenraad is een groep van enthousiaste kinderen gekozen uit en door de leerlingen van de school. Een groep die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. In ons geval gaat het om 12 kinderen, telkens twee leerlingen uit de jaargroepen 5 t/m 8 en de LEO. Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen.  De leerlingenraad praat daarom regelmatig met één (of meer) vertegenwoordiger(s) van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn.

Wat kan er op de agenda staan?

  • Praten over (de aanpassing van) schoolregels en er iets mee doen.
  • Een schoolfeest (Sinterklaas, Kerstmis, eindfeest) mee organiseren.
  • De sfeer op school bespreken en verbeteren.
  • De tevredenheid over (veranderingen in) de manier van lesgeven bespreken. 
  • Praten over speeltoestellen en speelplaatsgebruik. 
  • Initiatief nemen voor een actie, bijvoorbeeld een actie voor het milieu, in en rond de school opzetten.

In principe is elk onderwerp dat kinderen inbrengen bespreekbaar. Maar net zoals bij het grote broertje van de leerlingenraad, de MR, wordt er niet gesproken over individuele personen.