O jee.....Oké!

We komen allemaal wel eens in een situatie terecht waarbij we denken O jee! 

Dat is niet erg, als we er maar niet in blijven hangen en er als een berg tegenop blijven zien, want dan kan het ons gevoel en gedrag negatief beïnvloeden. De kunst is om de O jee-gedachte te benoemen en er een vervolg  (een Oké) op te bedenken.

O jee, ik moet vanavond die moeilijke danspasjes weer doen bij de dansles en dat kan ik niet. Dan gaat iedereen me weer aankijken...

Oké:

  • er zijn vast anderen die het wel weten en die me kunnen helpen;
  • ik ben ook op dansles om te leren, ik hoef ze nog niet te kennen;
  • ik zeg het gewoon tegen de juf, dan helpt ze me wel.

Met de leerlingen oefenen we dit d.m.v. een ladekastje: in het bovenste vakje kunnen O jee! gedachten gestopt worden. In het onderste vakje kunnen de leerlingen samen oplossingen bedenken voor het probleem. Vaak komen ze samen op allerlei ideetjes!

Terug