Domino

Het gebeurt wel eens dat een groepje leerlingen gedrag laat zien wat niet wenselijk is en elkaar hierin meenemen.

Welk kind durft uit de dominorij te stappen?
Welk kind durft het initiatief te nemen dit effect te onderbreken?
 

Een mooi visueel middel om kinderen duidelijk te maken dat ze wel degelijk een keuze en invloed hebben.
We gebruiken hiervoor dominoblokken om te laten zien welke reactie een rij geeft als iedereen mee doet en er niemand tussen uitstapt (meelopers).
En wat er gebeurt als iemand juist wel uit de rij stapt en niet mee doet: dit beïnvloedt ook de rest van de groep. 

Terug