Fides

Op onze school werken we met met Fides. Fides is samen werken aan zelfvertrouwen, weerbaarheid en welbevinden voor jezelf en de mensen om je heen. Durven en kunnen vertrouwen op je eigen mogelijkheden en je beter staande leren houden in de veranderende wereld waarin wij leven.

Dat gebeurt door middel van symbolen zodat het tastbaar en visueel is voor de kinderen. Deze symbolen komen in elke groep elk jaar terug en worden steeds herhaald, zodat de kinderen er steeds meer vorm aan leren geven en ze leren hanteren. 

Het beperkt zich niet tot af en toe een lesje, want juist ook buiten op het plein of als zich in de klas situaties voordoen kunnen we terugpakken op deze symbolen, zodat het effect van een gedrag/ gevoel zichtbaar en of bespreekbaar wordt.

Kies hieronder het symbool waarover u meer wilt lezen!

De rugzak De sleutelbos O jee... Oké! 100 procent De matroesjka De ballon De domino