Voor- en naschoolse opvang

Kinderen op onze school gaan naar verschillende BSO’S. Informatie hierover kunt u vinden op de sites van de verschillende organisaties.

BSO High Five van Spring:

www.spring-kinderopvang.nl/buitenschoolse-opvang/deurne/bso-high-5

Het Boerderijke:
www.kdvboerderijke.nl

Puk Kinderopvang:
www.kdv-puk.nl/bso

Sportstuif Leef:
www.sportstuif.nl