Verlof en ziekmelding

Bij ziekmeldingen gaat u naar het ouderportaal en zet daar een absentiemelding bij het groene vinkje.

Voor verlofaanvragen mag u een van de onderstaande formulieren downloaden en ingevuld inleveren op school. De directie beoordeelt de aanvraag door deze te toetsen aan de regels van de leerplichtwet.

Download hier uw uw aanvraagformulier kort buitengewoon verlof Download hier uw aanvraagformulier vakantieverlof buiten de vakantie