Verlof en ziekmelding

Bij ziekmeldingen gaat u naar het ouderportaal en zet daar een absentiemelding bij het groene vinkje.

Voor verlofaanvragen mag u onderstaand formulier downloaden en ingevuld inleveren op school. De directie beoordeelt de aanvraag door deze te toetsen aan de regels van de leerplichtwet.

Download hier uw verlofaanvraag