Schooltijden en Gym

Schooltijden

Zoals u hieronder kunt zien maken wij gebruik van een continuerooster.

 Maandag  8.30-14.30
 Dinsdag  8.30-14.30
 Woensdag  8.30-12.30
 Donderdag  8.30-14.30
 Vrijdag  8.30-12.30

Ochtendpauze: voor alle groepen van 10.00 - 10.15 uur

Middagpauze: Op maandag, dinsdag en donderdag werken we met een continuerooster. Alle kinderen eten dan tussen de middag samen met de leerkracht in hun klas en gaan daarna samen buitenspelen.

‘s Morgens zijn de poorten van het plein om 8.00 uur open. Iedere ochtend van 8.20 uur tot 8.30 uur kunnen de kinderen in hun klaslokaal “inlopen”. Iedere maandag- en donderdagochtend is er ook “inloop” voor de ouders en kunt u uw kind(eren) naar de klas vergezellen. Ouders van kinderen in groep 1/2  kunnen iedere dag even mee naar binnen lopen.

Wanneer uw kind niet of wat later op school komt, willen wij graag dat u ons dat tijdig laat weten. Liefst vóór aanvang van de schooltijd. U kunt dit bij voorkeur via het ouderportaal aan de leerkracht laten weten of even bellen naar school.

Gym
De kinderen van groep 1 en 2 gaan elke dag spelen in de speelzaal of buiten.

Op vrijdag wordt er aan alle groepen gymles gegeven door de docenten van Leef. Daarnaast hebben de groepen 3 tot en met 8 een aantal korte extra spelmomenten waarop zij buiten zijn. We vinden afwisseling tussen bewegen en leren namelijk belangrijk.