Informatievoorziening gescheiden ouders

Onze school vindt het van groot belang dat wanneer ouders gescheiden zijn, zij beiden toch de mogelijkheid krijgen om geïnformeerd te blijven over schoolse zaken in het algemeen en het welbevinden en de leervorderingen van hun kinderen in het bijzonder.

Protocol informatie gescheiden ouders