Ouderraad

Ouderhulp is binnen onze school zeer welkom, want zonder ouderhulp zijn veel zaken op onze school niet of nauwelijks realiseerbaar.

Zo heeft iedere groep een klassenouder. Deze klassenouder coördineert allerlei activiteiten waarbij hulp van ouders gewenst of noodzakelijk is. Ook assisteren ouders bijvoorbeeld bij computeren, lezen, projecten en excursies.

De OV (oudervereniging) wordt samengesteld uit en door ouders van de leerlingen van onze school. Doelstelling is het team assisteren bij allerlei schoolse activiteiten, zoals b.v. Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, Sportdag, Schoolfoto’s, Schoolreisje en Carnaval. Maar ook buitenschoolse activiteiten zoals Koningsdag, sporttoernooien en de Avond 4 daagse.

De oudervereniging vraagt jaarlijks een bijdrage om al deze activiteiten mogelijk te kunnen maken. Om alle ouderhulp zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, worden er aan het begin van het schooljaar per activiteit werkgroepen samengesteld met daarin zowel leerkrachten als ouders. Voor elke activiteit is een draaiboek aanwezig. De oudervereniging heeft een eigen e-mail adres: ouder.vereniging@heiakker.nl. Tevens hangt er een ideeënbus in de hal. Alle post is welkom.
 
 
Samenstelling van de oudervereniging:

 Voorzitter:  Cynthia de Man
 Secretaris: Ylonka Meulendijks
 Penningmeester: Joris Beukers
 Mariëlle Remmerswaal
 Daniëlle Spruytenburg
 Breggie van der Linden
 Sandy van Lieshout
 Mariëlle Meulendijks
 Esther Gijsbers
 Janny Bennenbroek
 Bettine van der Heijden