Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid: samen zijn we sterk!

Wanneer je op onze school rondloopt, dan zul je altijd ouders in school zien, die op allerlei manieren aan het helpen zijn. Leesouder, techniekouder, klusouder, biebouder enz. enz. We zijn er ontzettend trots op dat er zoveel ouders tijd vrijmaken om ons te ondersteunen.

Ouderbetrokkenheid gaat voor onze school echter veel verder dan dat!
Recent onderzoek toont aan dat meer dan 50% van het schoolsucces van kinderen bepaald wordt door de manier waarop ouders thuis betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind.
We willen heel nauw met ouders samenwerken, samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van uw kind
Voorwaarde hiervoor is dat er tussen ouders en school een goede communicatie is. Dat ouders zich gehoord weten en serieus genomen. Ouders en leerkrachten zijn niet gelijk, ze hebben ieder hun eigen rol als het gaat om onderwijs en opvoeding van de kinderen, maar ze zijn wel gelijkwaardig

Aan het begin van elk schooljaar houden we een kennismakingsgesprek met leerkracht, kind en ouders, om te kijken wat belangrijk is voor u en uw kind en hoe we samen de beste omgeving en meest optimale groei kunnen realiseren.

Heb je nog vragen of opmerkingen? Laat het ons altijd weten! De leerkracht is het eerste aanspreekpunt.
Zijn het meer algemene vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de directie.

We doen het samen, want samen staan we sterk!