Wat doen we in groep 5?

Rekenen:
We werken sinds dit jaar met de nieuwe methode Pluspunt. Hierbij oefenen we aan twee verschillende nieuwe doelen per week en herhalen we met de conditietrainer de doelen die we in het blok ervoor geleerd hebben zelfstandig.

De leerkracht kijkt in de lessen per doel wat de leerlingen nodig hebben: wie heeft behoefte aan extra uitleg en wie kan zelf verder oefenen. Voor de hele sterke rekenaars is er de Sprinter voor uitdagend rekenwerk.
Ook de kinderen wordt elke les dmv een Kijk terug opdracht gevraagd om terug te kijken op de lesstof. En bij de conditietrainer wordt regelmatig aan de kinderen gevraagd om te kijken of ze denken dat ze dit doel voldoende beheersen voor de toets die er aan komt.

De software (Bingel-Pluspunt) bekijkt aan de hand van peiltaken hoe ver de kinderen in de in het blok daarvoor aangeboden doelen zijn en zet daarna op niveau van het kind plustaken/ verbetertaken/ herhaaltaken klaar per leerdoel. Helaas is de software niet thuis beschikbaar....

Na steeds een paar blokken hebben we een Rekenlab: dat is een rekenproject warin we het rekenen verbinden met het echte leven. Hierin doen kinderen samen onderzoek en werken aan belangrijke 21e eeuwse vaardigheden in combinatie met het rekenwerk!

In de lessen zorgen we dat net als voorgaande jaren regelmatig handelend gerekend wordt, dit is zeker bij het begin van een nieuw doel belangrijk, zodatt de leerlingen niet alleen een trucje leren, maar echt snappen wat ze aan het doen zijn! Rekenen doe je om er wat aan te hebben, niet omdat je het op school moet leren!

Spelling:
Bij Staal spelling wordt in elke les een spellingafspraak aangeboden en met bijbehorende woorden ingeoefend (5x per week) Na 3 weken volgt een toets. De aangeboden spellingafspraken komen iedere week terug. Omdat de kinderen deze spellingafspraken moeten herhalen en inoefenen, krijgen de kinderen een boekje waarin de afspraken staan vermeld, zodat ze deze bij alle vakken kunnen gebruiken.

Taal:
Bij Staal taal werken we aan 8 thema’s. Elke dag is er een taalles: woordenschat, taal verkennen, grammatica, spreken en luisteren of schrijven. De derde week is er een toets. Naar aanleiding van de toets werken de kinderen verder op eigen niveau.

Lezen:
Onze methode Estafette gaat uit van drie aanpakken. Van zeer begeleid- naar zelfstandig lezen. De aanpak wordt bepaald door de CITO scores, AVI, DMT en observaties. Deze groepen zijn vorig schooljaar al vastgesteld en worden twee maal gedurende het schooljaar opnieuw ingedeeld door o.a. de afname van toetsen. Doel is beheersing AVI eind 5 en/of groei naar een hoger niveau. Lezen in beeld Voor begrijpend lezen werken we in groep 5 met de methode Lezen in Beeld (8 blokken) Door middel van leessleutels(leestechnieken) leren de kinderen teksten begrijpen, wat betreft de inhoud, herkomst en doel.

Wereldoriëntatie:
Voor de zaakvakken werken we in groep 5 t/m 8 met Blink Geïntegreerd.
Dit is een digitale methode waarin zelf ontdekken en doen voorop staat. Ze werken vanuit het principe ’Voelen is onthouden’. Elke les bevat een nieuwe uitdaging; een vraag die leerlingen zelf gaan beantwoorden. Deze methode laat kinderen stap voor stap ontdekken en ervaren op het gebied van geschiedenis, aardijkskunde, natuur&techniek. Met prachtige foto’s, duidelijke animaties, filmpjes, haalbare onderzoeken en praktische doe-opdrachten. De les begint samen op het digibord en de verwerking is voor de kinderen in een werkboek of digitaal. Alle kinderen krijgen een inlogcode waarmee ze kunnen inloggen op www.blinkstart.nl of via de symbaloo van onze school OOK THUIS!. Hier vinden zij hun eigen leeromgeving, de lessen waar we mee bezig zijn, de filmpjes, extra informatie en de bronnenbladen. Deze methode bewijst dat leren niet stopt op school! 
Voor de toetsen krijgen kinderen een leerblad mee naar huis. Zodat ze deze thuis kunnen voorbereiden. Dit is nieuw in groep 5 voor de kinderen. Wij bereiden de kinderen voor op het leren thuis. Als de kinderen goed mee doen tijdens de lessen, scheelt dit al een heleboel voor het leren van de toets.

Verkeer. 
In Wijzer door het verkeer komen de volgende onderwerpen aan de orde: Voorrang, wie, waar en waarom? Tekens in het verkeer met licht en/of geluid. Openbaar vervoer. Rotonde. Hoe moet een goede fiets er uit zien? Zien en gezien worden. Verkeer wordt “veilig” verkeer.

Techniek:We werken met techno-kis
ten, waarin ze vaardigheden opdoen door ontdekken-maken- uitproberen en aanpassen, gebruikmakend van verschillende technieken.

Gym:  

Elke week is er gym op vrijdag van 10.00-10.15 uur.
De gymlessen worden om de week verzorgd door een vakleerkracht (LEEF)
De eigen leerkracht is daar dan niet bij aanwezig! De andere week krijgen de kinderen gym van de eigen leerkracht.
Mag uw kind niet gymmen dan vinden wij het fijn dat u dit van tevoren meldt, of dat er een briefje mee wordt gegeven.
De kinderen nemen in een rugzak gymkleding mee (shirt, korte broek / gympakje en gymschoenen). • I.v.m. het continurooster staat er op maandag, dinsdag en donderdag tijd in het rooster voor spelend bewegen in de vorm van een spel of opdracht.

We schrijven op onze school in blokletters!
We oefenen om de letters en hoofdletters van groep 4 steeds vlotter te kunnen schrijven. De schrijfmethode is vernieuwd met eigentijdse opdrachten! De leerlingen gebruiken materialen van school, zoals potloden, gummen en pennen. Zonder toestemming mogen de kinderen geen pennen, potloden, gummen of etui van thuis meenemen.

Muziek/drama:
123Zing Muziekbeleving en muziek maken uitgaande van geluidsfragmenten en liedjes. De kinderen kunnen tijdens het open podium dansen, toneel opvoeren of een instrument bespelen. Ook thuis kunnen de kindereninloggen op 123zing!

Tekenen en handvaardigheid:
Er worden gebruik gemaakt van verschillende materialen en er worden allerlei technieken aangeboden! De creativiteit wordt gestimuleerd!

Sociaal emotionele ontwikkeling en levensbeschouwing:
Fides:We maken hierbij gebruik van verschillende symbolen om de gevoelens en dingen die in de klas spelen te bespreken.  Zie hiervoor onze speciale Fides pagina!

Trefwoord: Ook dit schooljaar zullen we werken met een digitale kalender van trefwoord. Meerdere momenten in de week wordt er een activiteit gedaan, zoals gebed, gedicht, liedje, verhaal of opdracht.