Wat doen we allemaal in groep 3?

In groep 3 is juf Manon er elke maandag. Juf Berdi is er van dinsdag tot en met vrijdag.

Taal/lezen

Voor het leren lezen gebruiken wij de nieuwe methode “Veilig Leren Lezen” (Kim-versie). Deze bestaat uit 3 kernen. Middels een brief wordt u op de hoogte gehouden wat uw kind tijdens elke kern leert, zodat u kunt inspelen op wat er in de klas gebeurt. Kinderen vinden het vaak leuk om thuis te laten zien wat ze hebben geleerd. Het is erg belangrijk om veel te lezen met uw kind. Dit betekent dat u in het begin vooral voorleest, plaatjes bekijkt met uw kind, het verhaal nabespreekt en de letters / woorden die uw kind al kent samen zoekt in de tekst. Later worden de rollen omgedraaid: uw kind gaat steeds meer zelf lezen en gaat dan ook voorlezen.

Ook op de computer oefenen we verder met lezen, spelling en woordenschat. Dat doen we met de software van Veilig leren lezen: Zoem de bij! Dit kan op school, maar als u uw mailadres doorgeeft aan de leerkracht kan het ook thuis!

Rekenen:
We gebruiken de methode Pluspunt. Tijdens de instructielessen wordt er nieuwe leerstof aangeboden. Het handelen en doen vinden wij erg belangrijk. De kinderen gaan in circuitvorm met de leerstof aan de slag d.w.z dat de kinderen werken aan hetzelfde rekenonderdeel maar dit op verschillende manieren leren en verwerken. Dit kan zijn met Bingel (softwware van Pluspunt), Rekentuin, Squla, rekenwerkbladen, rekenspellen, diverse materialen (eierdozen, eikels, enz.). Er wordt extra uitleg gegeven daar waar nodig is.
In groep 3 werken we aan de volgende rekendoelen: Getallenlijn tot en met 100. Erbij en eraf sommen tot en met 10 . Erbij en eraf sommen tot en met 20. Rekenen met geld. Klok hele en halve uren.

Schrijven:
Onze methode heet “Pennenstreken”.We schrijven in BLOKSCHRIFT!
Er wordt een letter aangeboden in de taalles en de kinderen leren deze letter ook meteen schrijven. Er wordt geschreven met een triple potlood (driehoekig) om een goede potloodgreep te bevorderen. Let u thuis ook op een goede zithouding, potloodgreep en schrijfhouding? Een verkeerde potloodgreep is heel moeilijk af te leren.
 

Gym:
De gymles wordt op vrijdag om de week gegeven door een vakdocent van Leef. De andere week geeft de eigen leerkracht de gymles. Groep 3 gymt op vrijdag in de Kubus; methodelessen (met toestellen) en spellessen worden hierbij afgewisseld. Er is een lesopbouw van groep 3 t/m 8. De kinderen moeten hun gymtas zelf inpakken zodat hij/zij weet wat er allemaal in zit: gymschoenen (geen zwarte zool), korte broek, T-shirt. Sieraden moeten af tijdens het gymmen (kettingen, grote oorbellen, armbanden, ringen en horloges. ). Mag uw kind niet gymmen, laat het dan even weten d.m.v. een briefje Op de lange dagen gaan we ook nog een extra moment bewegen in de vorm van een spel of een extra speelmoment.

Muziek:
We hebben een superleuke eigentijdse methode: 123zing. De kinderen kunnen hier thuis ook op inloggen, zodat ze verder kunnen zingen! Diverse aspecten van muziek komen aanbod; liedjes aanleren, dans, bespelen van verschillende instrumenten) Plezier in muziekbeleving staat centraal.
 

Tekenen/ handvaardigheid:
Elke week wordt er aandacht besteed aan expressie. Het kan gaan om individuele opdrachten of groepsopdrachten. Geef uw zoon/ dochter een oude blouse/ overhemd / schort mee naar school die we kunnen gebruiken tijdens het knutselen.

Techniek:
Ongeveer één keer in de maand hebben de kinderen een uur techniek. De kinderen gaan aan de slag met o.a. technisch lego, knex, meccano, locon en andere constructiematerialen.

Verkeer:
Onze methode heet “Wijzer door het verkeer”. Enkele onderwerpen zijn: tekens op de weg, oversteken, de fiets, dieren in het verkeer.

Godsdienst en Levensbeschouwing:
De methode heet; Trefwoord. We zijn hier elke dag mee bezig middels een gebedje, verhaaltje, praatopdracht e.d. Projecten met Kerstmis en Pasen worden afgesloten met een viering.

Sociaal Emotionele Ontwikkeling :
Fides. Zie hiervoor meer op de speciale fides pagina!