Welkom in groep 3!

Onze groep 3 zit in een lokaal dat grenst aan onze gezamenlijke hal met de groepen 1 en 2. Zo kunnen de kinderen af en toe nog even spelen in de speelhoeken. Dit doen we elke middag een uurtje! Het leren lezen neemt in groep 3 natuurlijk een belangrijke plek in evenals het rekenen! Juf Berdi en juf Manon begeleiden onze groep 3 leerlingen bij deze eerste stappen van het echte lezen en rekenen.

Wat doen we allemaal in groep 3? Neem je eigen device mee!