Een dag in onze kleutergroepen.

Hoe ziet een dag in onze kleutergroep er ongeveer uit?

Binnenkomst:   
Om drukte te voorkomen gaan de groepen 0-1-2 ’s morgens door de ingang bij de kleuterlokalen naar binnen (grijze deur in het midden van het plein). ’s Morgens mogen de kinderen binnenkomen vanaf 8.20. Wilt u er alstublieft voor zorgen, dat uw zoon/dochter op tijd is, want om 8.30 begint de leerkracht met het programma van de dag. U mag uw kleuter mee naar binnen brengen, maar we verzoeken u om de klas echt om 8.30 te verlaten.. Zwaaien voor het raam mag natuurlijk!!   Als de kinderen op school komen, hangen zij eerst hun jas aan de kapstok en leggen hun fruit in de fruitbak (de lunch niet, die blijft in de tas aan de kapstok.) Daarna komen zij de klas binnen. Vaak ligt er op de tafel een werkje klaar voor uw kind en hij/zij kan hier bij binnenkomst meteen aan beginnen.    

Kringactiviteiten:
Rond half 9 / kwart voor 9 ruimen de kinderen hun werkje op en starten we de dag. Dat gebeurt meestal in de kring. De meeste kinderen hebben een vaste plek in de kring. In de ochtendkring bekijken we samen of alle kinderen er zijn, bespreken we welke dag het is, hoeveel keer we naar school gaan, welke maand het is en wat we op die dag allemaal gaan doen. Hierbij maken we gebruik van de weekwijzer, de jaarwijzer, de dagritmekaarten en het digibord. Daarnaast wordt er elke dag aandacht besteed aan godsdienst/levensbeschouwing d.m.v. een verhaal, gedichtje of spelletje. Dit doen wij m.b.v. de methode Trefwoord. Naast de ochtendkring zitten we gedurende de dag / week ook vaker in de kring. We doen dan  verschillende activiteiten zoals: muziek, versjes, voorlezen, tv kijken (wij kijken o.a. naar Koekeloere, het Zandkasteel en Schatkast), schrijfactiviteiten, letteractiviteiten en cijferactiviteiten. Bij deze activiteiten zitten niet altijd alle kinderen in de kring. Wij noemen het dan een kleine kring. In de kleine kring oefenen kinderen extra met de juf. Als we in de kleine kring zitten gaat het stoplicht dat in de klas hangt op oranje of rood. De juf hangt de ketting om en dat betekent dat de andere kinderen de juf niet mogen storen. Als het stoplicht op oranje staat mogen de kinderen wel hulp aan elkaar vragen. Als het stoplicht op rood staat, dan moet het helemaal stil zijn in de klas. Op deze manier heeft de juf de handen vrij om extra te werken met kinderen die extra hulp of extra uitdaging nodig hebben. Het werken met het stoplicht wordt gedurende het schooljaar opgebouwd, zodat de juf uiteindelijk ongeveer 20 minuten met een klein groepje apart kan werken.  

Werkles / werken aan taken:  
In de klas hangt een planbord. Hierop kunnen de kinderen aangeven wat ze gaan doen. Soms kan dit een werkje naar keuze zijn en soms is dit een verplichte taak.
De linkerkant van het planbord bevat de taken en de rechterkant het keuzewerk. De kinderen zijn verdeeld over 5 groepjes. Deze groepjes hebben allemaal een kleur. Deze kleuren komen overeen met de kleuren van de dagen (zie de dagwijzer). Maandag heeft de kleur geel. Dat betekent dat op maandag het gele groepje als eerste aan de beurt is om te kiezen De kinderen kunnen kiezen voor activiteiten zoals knutselen, tekenen, computer/tablet/digibord, bouwhoek, huishoek, verfbord, leesschrijfhoek, rekenhoek, kleien of een werkje uit de kast (hierin staat ontwikkelingsmateriaal zoals puzzels, kralenplank, lotto, memory etc.)  
Iedere week zijn er nieuwe taken. Deze moeten ze aan het eind van de week gedaan hebben. Aan het begin van de week kiezen de kinderen op welke dag(en) ze de taken willen gaan doen. Zo leren wij ze al een beetje plannen….. Als ze hebben gekozen om op woensdag (de roze dag) hun taakje te doen, dan mogen zij op deze dag geen werkje kiezen, maar geeft de juf aan dat ze de taak gaan doen. Een taak is bijvoorbeeld een creatief werkje, een werkblad, een constructiewerkje, enz. 

Het aantal taken wordt rustig opgebouwd.  Groep 1 heeft 1 of 2 taken en de kinderen van groep 2 hebben 2 of 3 taken. Nieuwe leerlingen wennen eerst aan de klas en kunnen dan rustig gaan beginnen met opbouw van de taken.   Een werkles duurt ongeveer 3 kwartier tot een uur. Aan het einde van de werkles geeft de juf d.m.v. een liedje aan dat we gaan opruimen.

Fruit eten:  
Elke dag pauzeren we in de klas rond om kwart over 10 met de hele school. Het fruit eten/drinken gebeurt kort daarvoor of daarna. Kinderen worden gestimuleerd om gezonde tussendoortjes mee naar school te nemen. Wij adviseren u om fruit, drinken, stukjes rauwkost, liga of ontbijtkoek mee naar school te geven. Wat geeft uw kinderen weer energie?

Buiten spelen / gymmen:
2x per dag wordt er aandacht geschonken aan de lichamelijke ontwikkeling van de kinderen. Bij mooi weer gaan de kinderen vaak buiten spelen. Bij slecht weer en kou gaan we gymmen. Bij het buiten spelen kunnen de kinderen gebruik maken van de zandbak, fietsen/karren, sjouwmateriaal, het klimrek of worden er spelletjes gedaan. De leerkrachten maken een keuze uit deze materialen. Voor het gymmen heeft uw kind gymschoenen nodig. Deze schoenen blijven op school. Graag schoenen met klittenband/elastiek, voorzien van naam (géén veterschoenen) Kinderen gymmen op onze school in hun ondergoed, dit i.v.m. zweten en onveiligheden. Gymlessen kunnen bestaan uit vrij spel (klimrek en andere materialen), dansen/drama of een geleide les. Op vrijdag hebben onze kleuters af en toe ook gymles van onze gymdocenten van Leef!  

Schrijfdans: 
Onze groep 2 leerlingen doen ter voorbereiding op het schrijven in groep 3 het eerste half jaar schrijfdans. In groep 0-1 worden hiervan ook soms dansen gedaan. Groep 2 doet ook een verwerking op papier. De tweede helft van het jaar gaan we voorbereidende oefeningen op een kleiner vlak doen.

De lunch:
De kinderen eten op school gewoon bij de eigen leerkracht in de klas. Rond kwart voor/10 voor 12 gaan wij tijdens een rustige activiteit alvast aan de boterham beginnen, zodat de kinderen voldoende tijd hebben om hun brood te eten en te drinken. Van kwart over 12 tot half 1 hebben we met de hele school pauze. De kleuters spelen dan onder toezicht op het kleuterplein. Hier spelen net als in de ochtendpauze ook de kinderen van groep 3. 

Naar huis:  
Om 14.30 uur lopen de leerkrachten mee naar buiten. I.v.m. de drukte vragen we de ouders van onze kleuters om op het speelplein de kinderen op te wachten. Wij hebben met de kinderen de afspraak gemaakt dat ze naar de juf komen als ze papa/mama of de oppas niet zien. We wachten dan samen binnen de poort of gaan contact met u opnemen.   Wilt u graag de leerkracht spreken? Blijf dan gerust na schooltijd even wachten tot het moment dat de leerkracht weer terug is in de klas. Dan kan zij u in alle rust te woord staan en /of een afspraak maken voor een ander tijdstip. Als er ’s avonds, ‘s nachts of ’s morgens vroeg hele belangrijke dingen zijn gebeurd, dan vinden wij het belangrijk om dit ook even te horen. Stuur een mailtje of loop heel even binnen. Aarzel niet om naar de leerkracht toe te gaan met bepaalde vragen. U bent van harte welkom!