Welkom in onze kleutergroepen!

Op onze school zijn 3 kleutergroepen. Juf Margriet, juf Susan, juf Marja en Juf Vera zorgen er samen voor dat onze kleuters fijn kunnen spelen en leren! We werken beide rondom hetzelfde thema en werken nauw samen. We hebben een gezamenlijke hal met speelhoeken waar ook onze groep 3 leerlingen nog af en toe komen spelen. Want al spelend  en belevend leren jonge kinderen het beste!
Er vindt ook meerdere keren per dag uitwisseling tussen de kleutergroepen plaats.

U kunt dan denken aan: zorggroepjes met bepaalde leerlingen die extra aanbod nodig hebben, of juist extra uitdaging nodig hebben. Gezamenlijke werklessen waarbij de kinderen in twee klassen kiezen. Ook zijn de grote kringactiviteiten soms gewoon in de eigen groep met groep 1 en 2 gemengd en soms zitten de leerlingen van groep 1 in het ene lokaal en de leerlingen van groep 2 in het andere lokaal. Zo proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten op het niveau van de kinderen.

In onze kleutergroepen wordt gewerkt met de routines van Schatkist . In de klas ziet u dan ook: Pompom (handpop), de dagritmekaarten,  de weekkalender, de jaarkalender en de letter- en cijfermuur. Op ons digitale schoolbord gebruiken we het programma dat bij deze methode hoort.  

We werken aan de slo-doelen van mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, wereld oriëntatie, kunstzinnige oriëntatie en motorische ontwikkeling. Dat gebeurt rond een thema waarover een aantal weken in de groep gepraat en gewerkt wordt.

Een dag in onze kleutergroepen