Noteer in je agenda

In deze kalender vind je studiedagen, schoolvakanties, vrije dagen en andere belangrijke data.

Groepsspecifieke data krijg je via het ouderportaal.