Welkom in groep 8

6 december 2018

Groep 8

Groep 8 is een bijzonder jaar voor de kinderen. De oudsten van de school, de keuze van een vervolgschool, de afsluiting van hun basisschooltijd met allerlei daarmee gepaard gaande activiteiten.
Om dit laatste jaar op de Heiakker goed af te sluiten, is het belangrijk dat er een goede sfeer in de groep heerst. We leggen daarom erg veel nadruk op samenwerking, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.

We proberen dit tot uiting te laten komen in het dagelijks werk, maar ook door het volgen van lessen, gericht op sociale vaardigheden, het groepsoverstijgend werken, zorg dragen voor het huiswerk, het samen maken van uitstapjes.

Zaakvakken

Voor de zaakvakken werken we in groep 5 t/m 8 met de methodes van Blink Educatie. Grenzeloos voor aardrijkskunde, Binnenstebuiten voor natuur en Eigentijds voor geschiedenis.
Dit zijn digitale methodes waarin zelf ontdekken en doen voorop staat. Ze werken vanuit het principe ’Voelen is onthouden’.
Elke les bevat een nieuwe uitdaging; een vraag die leerlingen zelf gaan beantwoorden.
Deze methode laat kinderen stap voor stap ontdekken en ervaren. Met prachtige foto’s, duidelijke animaties, filmpjes, haalbare onderzoeken en praktische doe-opdrachten.
De les begint samen op het digibord en de verwerking is voor de kinderen in een werkboek of digitaal. Alle kinderen krijgen een inlogcode waarmee ze kunnen inloggen op www.blinkstart.nl of via de symbaloo van onze school.
Hier vinden zij hun eigen leeromgeving, de lessen waar we mee bezig zijn, de filmpjes, extra informatie en de bronnenbladen.
Deze methode bewijst dat leren niet stopt op school!
Voor de toetsen krijgen kinderen een leerblad mee naar huis. Zodat ze deze thuis kunnen voorbereiden.
Bij aardrijkskunde krijgen de kinderen ook topografie. Eens in de (ongeveer) 4-5-6 weken krijgen de kinderen hiervoor een toets.(Dit hangt af van de vakanties en studiedagen die er tussen zitten.
Taal: Staal
Deze methode gaat uit van 8 thema’s.
Elke dag is er een taalles: woordenschat, taal verkennen, grammatica, spreken en luisteren of schrijven. In de derde week is er een toets. Naar aanleiding van de toets werken de kinderen verder op eigen niveau.

Spelling: Staal
In de les wordt een spellingafspraak aangeboden en met bijbehorende woorden ingeoefend (4x per week). Na 3 weken volgt een toets. De aangeboden spellingafspraken komen iedere week terug. Omdat de kinderen deze afspraken moeten herhalen en inoefenen krijgen de kinderen een boekje waarin de afspraken staan vermeld, zodat ze deze bij alle vakken kunnen gebruiken.

Engels
In groep 7 en 8 werken we met de methode Groove me . Ook deze methode valt onder Blink Educatie en is een digitale methode.
Het is een lesmethode Engels waarbij muziek de basis is van alle lessen. De muziek die gebruikt wordt, is ‘echte’ muziek: bekende popsongs en eigentijdse hits.

In de lessen wordt het thema van het liedje gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen alle vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet tot alleen de woorden uit het liedje, maar worden uitgebreid met woorden passend bij het thema.
De spreekvaardigheid en de luister- en leesvaardigheid komen aan bod.

Ook Engels zal getoetst worden. Ook deze toetsen zullen ze thuis voorbereiden.

Muziek: 123 zing
Dit is een nieuwe methode met een grote digitale databank, waarin een leerlijn muziek zit en veel losse liedjes. Er is 1 muziekles per week.


Presentatie

Elke leerling verzorgt 2 keer per jaar een presentatie. Dit kan zijn in de vorm van een spreekbeurt, een boekenbeurt of een werkstuk. De kinderen zullen hiervoor tijdig de info ontvangen.


Gym
Elke vrijdag hebben we gymles, waarin materialen en spellen aan de beurt komen.
Onze groep gaat gymmen van 11.10-12.30u in de Kubus. Het is de bedoeling dat de kinderen gymkleding en gymschoenen zonder zwarte zolen dragen. Na de gym mogen de kinderen zelf naar huis of kunnen zij opgehaald worden bij de Kubus. De kinderen die een eigen device mee naar school brengen, halen hun device na de gymles op in de klas. Deze worden dus niet meegenomen naar de gymzaal. De gymlessen worden gegeven door een vakdocent.
Mag uw kind niet gymmen dan vinden wij het fijn als u dit meldt, of dat er een briefje mee komt. Op de lange dagen gaan we ook nog een extra moment bewegen in de vorm van een spel of opdracht.

Techniek
We werken 6 lessen met techniekkisten.

Pauze
Elke dag hebben we pauze van 10.15-10.30u. De kinderen eten in deze pauze een stuk fruit of een koekje. Op maandag, dinsdag en donderdag hebben we pauze van 12.00-12.30u. De kinderen eten dan op school. Natuurlijk bent u verantwoordelijk voor de lunch van uw kind. Probeert u rekening te houden met een gezonde lunch en pauzehap?Huiswerk

Om alvast een beetje te wennen aan de huiswerkregelmaat van het voortgezet onderwijs, geven wij twee keer per week maak huiswerk mee (rekenen en taal/spelling/begrijpend lezen). Meestal betreft dit bekende leerstof. Probeer uw kind te motiveren om op een verstandige manier met dit huiswerk om te gaan. Toetsen van aardrijkskunde, topografie, natuurkennis en geschiedenis en Engels worden ook thuis geleerd. Het is belangrijk dat kinderen er tijdig aan beginnen. Daarvoor hebben we, in overleg met het VO, aan de kinderen een agenda verstrekt. In de agenda kunnen ook de activiteiten genoteerd te worden, die de kinderen in de familiesfeer hebben, zoals verjaardagen, training voor hun sport, muzieklessen e.d.


Kinderpostzegelactie

De kinderen proberen kinderzegels of kaarten te verkopen voor een goed doel. Deelname hieraan is vrijwillig. De info hier over volgt later dit jaar.


Seksuele vorming

In dit laatste leerjaar van de basisschool wordt er tijdens een aantal lessen aandacht besteed aan seksuele vorming. We praten niet alleen over de “technische kant” maar vooral ook over beleving en gevoelens. Het project neemt een aantal lessen in beslag van onze zaakvak methode.

Excursies/projecten

Het is gebruikelijk dat we met kinderen van groep 8 hier en daar een kijkje gaan nemen.
Het programma wordt u te zijner tijd uitgereikt. De excursies staan in het teken van het lesprogramma.

Terug naar overzicht