Welkom in groep 5

4 december 2018

In onze groep 5 komen de zaakvakken er bij! De leerlingen krijgen voor het eerst ook toetsen mee naar huis om te leren. We werken regelmatig samen met groep 6.
Tijdens de inloop begroeten wij graag alle kinderen bij de deur!

Rekenen:

We werken sinds dit jaar met de nieuwe methode Pluspunt. Hierbij oefenen we aan twee verschillende nieuwe doelen per week en herhalen we met de conditietrainer de doelen die we in het blok ervoor geleerd hebben zelfstandig.
De leerkracht kijkt in de lessen per doel wat de leerlingen nodig hebben: wie heeft behoefte aan extra uitleg en wie kan zelf verder oefenen. Voor de hele sterke rekenaars is er de Sprinter voor uitdagend rekenwerk.
Ook de kinderen wordt elke les dmv een Kijk terug opdracht gevraagd om terug te kijken op de lesstof. En bij de conditietrainer wordt regelmatig aan de kinderen gevraagd om te kijken of ze denken dat ze dit doel voldoende beheersen voor de toets die er aan komt.

De software (Bingel-Pluspunt) bekijkt aan de hand van peiltaken hoe ver de kinderen in de in het blok daarvoor aangeboden doelen zijn en zet daarna op niveau van het kind plustaken/ verbetertaken/ herhaaltaken klaar per leerdoel. Helaas is de software niet thuis beschikbaar....

Na steeds een paar blokken hebben we een Rekenlab: dat is een rekenproject warin we het rekenen verbinden met het echte leven. Hierin doen kinderen samen onderzoek en werken aan belangrijke 21e eeuwse vaardigheden in combinatie met het rekenwerk!

In de lessen zorgen we dat net als voorgaande jaren regelmatig handelend gerekend wordt, dit is zeker bij het begin van een nieuw doel belangrijk, zodatt de leerlingen niet alleen een trucje leren, maar echt snappen wat ze aan het doen zijn! Rekenen doe je om er wat aan te hebben, niet omdat je het op school moet leren!

Spelling:


Bij Staal spelling wordt in elke les een spellingafspraak aangeboden en met bijbehorende woorden ingeoefend (5x per week) Na 3 weken volgt een toets. De aangeboden spellingafspraken komen iedere week terug. Omdat de kinderen deze spellingafspraken moeten herhalen en inoefenen, krijgen de kinderen een boekje waarin de afspraken staan vermeld, zodat ze deze bij alle vakken kunnen gebruiken.

Taal:

Bij Staal taal werken we aan 8 thema’s. Elke dag is er een taalles: woordenschat, taal verkennen, grammatica, spreken en luisteren of schrijven. De derde week is er een toets. Naar aanleiding van de toets werken de kinderen verder op eigen niveau.

Lezen:

Onze methode Estafette gaat uit van drie aanpakken. Van zeer begeleid- naar zelfstandig lezen. De aanpak wordt bepaald door de CITO scores, AVI, DMT en observaties. Deze groepen zijn vorig schooljaar al vastgesteld en worden twee maal gedurende het schooljaar opnieuw ingedeeld door o.a. de afname van toetsen. Doel is beheersing AVI eind 5 en/of groei naar een hoger niveau. Lezen in beeld Voor begrijpend lezen werken we in groep 5 met de methode Lezen in Beeld (8 blokken) Door middel van leessleutels(leestechnieken) leren de kinderen teksten begrijpen, wat betreft de inhoud, herkomst en doel.

Zaakvakken

Voor de zaakvakken werken we van groep 5 t/m 8 met de methodes van Blink educatie. Grenzeloos voor aardrijkskunde, Binnenstebuiten voor natuur en techniek en Eigentijds voor geschiedenis. Dit zijn digitale methodes waarin zelf ontdekken en doen voorop staat. Ze werken vanuit het principe;’ Voelen is onthouden.’ Elke les bevat een nieuwe uitdaging; een vraag die leerlingen zelf gaan beantwoorden. Deze methode laat kinderen stap voor stap ontdekken en ervaren. Met prachtige foto’s, duidelijke animaties, filmpjes, haalbare onderzoeken en praktische doe-opdrachten. De les begint samen op het digibord en de verwerking is voor de kinderen nog in een werkboek. Dit zou helemaal gedigitaliseerd kunnen worden. Alle kinderen krijgen een inlogcode waarmee ze kunnen inloggen op www.blinkstart.nl OOK THUIS! Hier vinden zij hun eigen leeromgeving, de lessen waar we mee bezig zijn, de filmpjes, extra informatie en de bronnenbladen. Deze methode bewijst dat leren niet stopt op school! Voor de toetsen krijgen kinderen een leerblad mee naar huis. Zodat ze deze thuis kunnen voorbereiden. Dit is nieuw in groep 5 voor de kinderen. Wij bereiden de kinderen voor op het leren thuis. Als de kinderen goed mee doen tijdens de lessen, scheelt dit al een heleboel voor het leren van de toets.

Verkeer. 

In Wijzer door het verkeer komen de volgende onderwerpen aan de orde: Voorrang, wie, waar en waarom? Tekens in het verkeer met licht en/of geluid. Openbaar vervoer. Rotonde. Hoe moet een goede fiets er uit zien? Zien en gezien worden. Verkeer wordt “veilig” verkeer.

Techniek:

We werken met techno-kisten, waarin ze vaardigheden opdoen door ontdekken-maken- uitproberen en aanpassen, gebruikmakend van verschillende technieken.

Gymnastiek.

Bewegen in het basisonderwijs. Per week is er 1 gymles in gepaste kleding., op de vrijdag, waarin materialen en spellen aan bod komen. Onze groep gaat gymmen van 8.30-9.45 u in de Kubus. De kinderen die een eigen device mee naar school brengen, brengen hun device voor de gymles naar de klas. Deze worden dus niet meegenomen naar de gymzaal. De gymlessen worden gegeven door een vakdocent. Mag uw kind niet gymmen dan vinden wij het fijn als u dit meldt. Op de lange dagen gaan we ook nog een extra moment bewegen in de vorm van een spel of opdracht.

Schrijven:

We oefenen om de letters en hoofdletters van groep 4 steeds vlotter te kunnen schrijven. De schrijfmethode is vernieuwd met eigentijdse opdrachten! Enkele hoofdletters worden op een andere manier geschreven. Hier zullen we extra aandacht aan besteden. De leerlingen gebruiken materialen van school, zoals potloden, gummen en pennen. Zonder toestemming mogen de kinderen geen pennen, potloden, gummen of etui van thuis meenemen.

Muziek/drama:

123Zing Muziekbeleving en muziek maken uitgaande van geluidsfragmenten en liedjes. De kinderen kunnen tijdens het open podium dansen, toneel opvoeren of een instrument bespelen.

Tekenen en handvaardigheid:

“Uit de kunst” Aan de hand van beeldmateriaal wordt een thema en techniek aangeboden. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen.

Sociaal emotionele ontwikkeling en levensbeschouwing:

Fides:We maken hierbij gebruik van verschillende symbolen om de gevoelens en dingen die in de klas spelen te bespreken.  Zie hiervoor onze speciale Fides pagina!
Trefwoord: Ook dit schooljaar zullen we werken met een digitale kalender van trefwoord. Meerdere momenten in de week wordt er een activiteit gedaan, zoals gebed, gedicht, liedje, verhaal of opdracht.

Terug naar overzicht