Welkom in groep 4!

13 november 2019

Wat fijn dat jullie een kijkje nemen in onze klas! Wij vinden het belangrijk om afwisseling, spel en beweging in het leren in onze klas te brengen! Daarom gebruiken we veel spelletjes, veel verschillende werkvormen en doen we een paar keer per week bewegend leren, liefst buiten!

In onze klas werkt juf Rian op maandag en vrijdag. Juf Suzanne werkt op woensdag en donderdag. De dinsdag doen we om de beurt. Op de donderdagmiddag is juf Joyce soms in de klas ivm de werkdrukgelden.

Hieronder geven we jullie per vak wat meer informatie. 

Methode taal: Staal
• In Staal Taal werken we met thema’s van 4 weken. In de eerste 2 weken vergaren de kinderen nieuwe kennis die zij in week 3 toepassen in een betekenisvol eindproduct. Het eindproduct is bijvoorbeeld een presentatie of publicatie. In de vierde week maken de kinderen een toets. Op grond van de resultaten hiervan krijgt elk kind gerichte extra instructie, herhaling of verrijking aangeboden.

• We werken met een bronnenboek waarin teksten, foto’s en afbeeldingen staan die kinderen in het dagelijks leven kunnen tegenkomen. Met behulp van het bronnenboek maken ze de opdrachten in het werkboek.

• Daarnaast gebruiken we allerlei spelletjes om de woordenschat op andere manieren te oefenen. 
• En er is een computerprogramma dat de kinderen kunnen gebruiken om verder te oefenen met de woordenschat.

Methode spelling: Staal
• In Staal spelling werken we ook met blokken van 4 weken. In de eerste drie weken krijgen de kinderen nieuwe spelling categorieën aangeboden met de bijbehorende regel en een gebaar. Daarnaast bied Staal elk blok één nieuw grammaticadoel aan (een woordsoort of een leesteken). Alle spelling categorieën worden elke dag herhaald en geoefend in een oefendictee. Zo voorkomen we dat spellingvaardigheden wegzakken.
 

Technisch Lezen: Estafette
• Deze methode gaat uit van drie aanpakken. Van zeer begeleid naar zelfstandig werk. De aanpak wordt bepaald door de CITO scores en AVI en DMT. Deze groepen zijn vorig schooljaar al vastgesteld en worden twee maal gedurende het schooljaar bijgesteld door de afname van nieuwe toetsen.
• In groep 4 is het belangrijk om veel met uw kind te lezen of voor te lezen.
• Ons doel is : AVI eind vier niveau beheerst (AVI E4).

Methode rekenen:  Pluspunt.
• In elk blok komen er 4 nieuwe doelen aan bod die met instructielessen ingeoefend worden.
Maar dat is slechts de helft van de rekenles. In de andere helft van de rekenles oefenen de kinderen met een doel uit een eerder blok- en dat doel komt dan terug in de toets.
• Er wordt ook regelmatig op tempo geoefend om de sommen te automatiseren.
• We gebruiken ook spelletjes om het rekenen op een andere manier te oefenen.
• Ook buiten wordt regelmatig bewogen in combinatie met een van de rekendoelen die we aan het oefenen zijn. Hoe leuk is dat?!
• De sommen onder de 10 worden verder geautomatiseerd en we gaan stevig aan de slag met rekenen tot 20 en later ook tot 100. Ook de tafels komen aan bod. Van tijd komen de kwartieren erbij en de digitale tijd.

Methode schrijven: Pennenstreken
• We oefenen om de blokletters van groep 3 steeds vlotter te kunnen schrijven.
• De kinderen leren dit jaar de hoofdletters.
• De kinderen gaan later dit jaar voor het eerst met een pen schrijven.

Godsdienst en Levensbeschouwing: Trefwoord.
• Dagelijks een verhaal, liedje of gedicht, of iets om samen te bespreken en over na te denken. 
• Projecten met Kerstmis en Pasen worden afgesloten met een viering.

Sociaal Emotionele Ontwikkeling: Fides
• Aan de hand van symbolen praten we over gevoelens. B.v. : Matroesjka, domino, ballon of sleutels.
• Voor uitgebreidere uitleg kunt u onze speciale pagina over Fides bekijken.

Muziek: 123 Zing
• Diverse aspecten van muziek komen aan bod zoals: Liedje aanleren, dans, drama en bespelen van instrumenten.
• Plezier in muziekbeleving staat centraal.
• U kunt thuis ook inloggen op 123zing. Wij plaatsen daar de liedjes in die uw kind al geleerd heeft, zo kunt u thuis verder zingen:
 

Tekenen/handvaardigheid:
• Verschillende technieken komen aan bod en we gaan aan de slag met beeldtaal.
• De kinderen verwerken de opdrachten individueel of in groepjes met verschillende materialen.

Techniek:
• Er zijn een aantal technieklessen per jaar.
• De kinderen werken in groepjes aan een opdracht met behulp van een leskist.

Gym:  
• De tijden zijn op vrijdag van 08.30-09.45 uur.
De kinderen lopen zelf naar de Kubus of worden door ouders/verzorgers gebracht.
• De gymlessen worden verzorgd door een vakleerkracht (LEEF)
• De eigen leerkracht is daar niet bij aanwezig!
• Mag uw kind niet gymmen dan vinden wij het fijn dat u dit van tevoren meldt, of dat er een briefje mee wordt gegeven.
• De kinderen nemen in een rugzak gymkleding mee (shirt, korte broek / gympakje en gymschoenen). • I.v.m. het continurooster staat er op maandag, dinsdag en donderdag tijd in het rooster voor spelend bewegen in de vorm van een spel of opdracht.

 

Terug naar overzicht