Welkom in groep 4

4 december 2018

In onze groep 4 wordt hard gewerkt!

Taal en spelling
In groep 4 tot en met 8 gebruiken we de taalmethode Staal!
Taal is net als een spel, leuk om te doen en samen aan de gang te gaan. Wie dol is op spelletjes, nieuwsgierig naar nieuwe woorden en graag puzzelt met letters zit helemaal goed.
Staal heeft een basisprogramma van 32 weken verdeeld in 8 thema’s.
Ieder blok wordt afgesloten met een toets en worden de taalactiviteiten gepresenteerd: leren luisteren, spreken en schrijven is heel belangrijk!
In groep 4 worden twaalf spelling categorieën aangeboden en geoefend a.d.h.v. pictogrammen Staal heeft een basisprogramma van 32 weken verdeeld in 8 blokken.
De lesonderdelen voor spelling zijn: opfrissen, instructie, oefendictee, nabespreking en zelfstandig werken.

Lezen:
Er wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de leesvaardigheid. Zowel met lekker lezen in je eigen boek uit onze mooie Bieb Op School als met de methode Estafette gaat uit van drie aanpakken; van zeer begeleid naar zelfstandig werk.
De aanpak wordt bepaald door de CITO scores en AVI en DMT. Deze groepen zijn vorig schooljaar al vastgesteld en worden twee maal gedurende het schooljaar bijgesteld door de afname van nieuwe toetsen. In bepaalde gevallen wanneer een kind een grote sprong maakt kunnen er toetsen worden afgenomen die bij de methode horen. (vloeiend en vlot)
In groep 4 is het belangrijk om veel met uw kind te lezen of voor te lezen.
Ons doel is : AVI eind 4 niveau beheerst.

Rekenen:
Tijdens de instructielessen wordt er nieuwe leerstof aangeboden. Het handelen en doen vinden wij erg belangrijk. We gebruiken de methode Math, omdat deze uitgaat van eigen leerdoelen.
De kinderen werken op een tablet, in een werkboekje, maar ook in een schrift.
De kinderen mogen hun eigen device mee naar school nemen.
Of kunnen samen doen met de chromebooks van school.
Ze leren + en – sommen tot 100. Bv. 23 + 16 =, maar ook over een tiental heen,
bv. 23 + 18 =.
De tafeltjes (1 tot en met 5 en 10) en de klok (halve uren en kwartieren) komen regelmatig aan bod. Het is aan te raden om dit thuis ook te oefenen.
Het is mogelijk om thuis te oefenen in Rekentuin: een automatiseringsprogramma dat we op school gebruiken.
A.d.h.v. Leergesprekjes worden de leerdoelen besproken.

Schrijven:
Dit doen we et de methode Pennenstreken
We oefenen om de letters van groep 3 steeds vlotter te kunnen schrijven.
De kinderen leren dit jaar de hoofdletters.
De kinderen gaan dit jaar voor het eerst met een pen schrijven.
Linkshandige kinderen schrijven met een gel pen.

Godsdienst en Levensbeschouwing:
De methode heet; Trefwoord. We zijn hier elke dag mee bezig middels een gebedje, verhaaltje, praatopdracht e.d.
Projecten met Kerstmis en Pasen worden afgesloten met een viering.


Sociaal Emotionele Ontwikkeling:
Fides: Aan de hand van symbolen praten we over gevoelens.
B.v. : Matroesjka, domino, ballon of sleutels
Schoolbreed zijn wij als leerkrachten bezig met Human Dynamics. Hierdoor kijken we op verschillende manieren naar elkaar en de kinderen.

Muziek:
We starten met een geheel nieuwe methode ”123 Zing”. Uw kind kan hier thuis ook op inloggen!
Diverse aspecten van muziek komen aan bod zoals: Liedje aanleren, dans, drama en bespelen van instrumenten.
Plezier in muziekbeleving staat centraal.

Tekenen/handvaardigheid:
Verschillende technieken komen aan bod en we gaan aan de slag met beeldtaal.
De kinderen verwerken de opdrachten individueel of in groepjes met verschillende materialen.

Techniek:
Er zijn een aantal technieklessen per jaar.
De kinderen werken in groepjes aan een opdracht met behulp van een leskist.

Gym:

De tijden zijn op vrijdag van 08.30-09.45 uur. Hun device wordt eerst op school in de tabletkast gelegd. Deze gaan dus niet mee naar de sporthal. De kinderen komen zelf naar de Kubus of worden door ouders/verzorgers gebracht.
Dit jaar worden de gymlessen verzorgd door een vakleerkracht(LEEF)
Mag uw kind niet gymmen dan vinden wij het fijn dat u dit van tevoren meldt, of dat er een briefje mee wordt gegeven.
De kinderen nemen in een rugzak gymkleding mee (shirt, korte broek / gympakje en gymschoenen).
I.v.m. het continurooster staat er op maandag, dinsdag en donderdag tijd in het rooster voor spelend bewegen in de vorm van een spel of opdracht.

Terug naar overzicht