Welkom in groep 3

4 december 2018

Onze groep 3 in een lokaal dat grenst aan onze gezamenlijke hal met de groepen 1 en 2. Zo kunnen de kinderen af en toe nog even spelen in de speelhoeken.
Het leren lezen neemt in groep 3 natuurlijk een belangrijke plek in evenals het rekenen.

Taal/lezen
Voor het leren lezen gebruiken wij de nieuwe methode “Veilig Leren Lezen” (Kim-versie).
Deze bestaat uit 3 kernen. Middels een brief wordt u op de hoogte gehouden wat uw kind tijdens elke kern leert, zodat u kunt inspelen op wat er in de klas gebeurt. Kinderen vinden het vaak leuk om thuis te laten zien wat ze hebben geleerd.

Het is erg belangrijk om veel te lezen met uw kind. Dit betekent dat u in het begin vooral voorleest, plaatjes bekijkt met uw kind, het verhaal nabespreekt en de letters / woorden die uw kind al kent samen zoekt in de tekst. Later worden de rollen omgedraaid: uw kind gaat steeds meer zelf lezen en gaat dan ook voorlezen.

Rekenen
Tijdens de instructielessen wordt er nieuwe leerstof aangeboden. Het handelen en doen vinden wij erg belangrijk. De kinderen gaan in circuitvorm met de leerstof aan de slag d.w.z dat de kinderen werken aan hetzelfde rekenonderdeel maar dit op verschillende manieren leren en verwerken. Dit kan zijn met Rekentuin, Squla, rekenwerkbladen, rekenspellen, diverse materialen (eierdozen, eikels, enz.). Er wordt extra uitleg gegeven daar waar nodig is. In februari gaan de kinderen ook werken in MATH (digitale rekenmethode)
In groep 3 werken we aan de volgende rekendoelen:
Getallenlijn tot en met 100.
Erbij en eraf sommen tot en met 10 .
Erbij en eraf sommen tot en met 20.
Rekenen met geld.
Klok hele en halve uren.

Schrijven
Onze methode heet “Pennenstreken”.
In onze groep starten we dit schooljaar met blokschrift.
Er wordt een letter aangeboden in de taalles en de kinderen leren deze letter ook meteen schrijven. Er wordt geschreven met een triple potlood (driehoekig) om een goede potloodgreep te bevorderen.

Let u thuis ook op een goede zithouding, potloodgreep en schrijfhouding? Een verkeerde potloodgreep is heel moeilijk af te leren.

Gym
De gymles wordt op vrijdag gegeven door een vakdocent van Leef.
Dit is 1 keer per week gymles in de Kubus; methodelessen (met toestellen) en spellessen worden hierbij afgewisseld. Er is een lesopbouw van groep 3 t/m 8.
De kinderen moeten hun gymtas zelf inpakken zodat hij/zij weet wat er
allemaal in zit: gymschoenen (geen zwarte zool), korte broek, T-shirt.
Sieraden moeten af tijdens het gymmen (kettingen, grote oorbellen, armbanden, ringen en horloges. ).
Mag uw kind niet gymmen, laat het dan even weten d.m.v. een briefje

Op de lange dagen gaan we ook nog een extra moment bewegen in de vorm van een spel of een extra speelmoment.

Muziek
We starten dit schooljaar met een nieuwe methode: 123zing. De kinderen kunnen hier thuis ook op inloggen, zodat ze verder kunnen zingen!
Diverse aspecten van muziek komen aanbod; liedjes aanleren, dans, bespelen van verschillende instrumenten)
Plezier in muziekbeleving staat centraal.

Tekenen/ handvaardigheid
Elke week wordt er aandacht besteed aan expressie.
Het kan gaan om individuele opdrachten of groepsopdrachten.
Geef uw zoon/ dochter een oude blouse/ overhemd / schort mee naar school die we kunnen gebruiken tijdens het knutselen.

Techniek
Ongeveer één keer in de maand hebben de kinderen een uur techniek. De kinderen gaan aan de slag met o.a. technisch lego, knex, meccano, locon en andere constructiematerialen.

Verkeer
Onze methode heet “Wijzer door het verkeer”.
Enkele onderwerpen zijn: tekens op de weg, oversteken, de fiets, dieren in het verkeer.

Godsdienst en Levensbeschouwing:
De methode heet; Trefwoord. We zijn hier elke dag mee bezig middels een gebedje, verhaaltje, praatopdracht e.d.
Projecten met Kerstmis en Pasen worden afgesloten met een viering.

Sociaal Emotionele Ontwikkeling : Fides. Zie hiervoor meer op de speciale fides pagina!

Terug naar overzicht